சிங்கத்தை கொன்ற முயல்

by | Apr 2, 2020 | சிறுவர் கதைகள்

புத்திசாலியா இருக்குற முயல் பெரிய வீரணான சிங்கத்து கிட்ட இருந்து எப்படி தப்பித்தது என்பது பற்றிதான் இந்த கதை .  ஒருவருக்கு வீரத்தை விட அறிவுதான் முக்கியம் என்பதற்கு இந்த கதை ஒரு உதாரணம் ..

Tamil Audio Books

Children’s Audiobooks in Tamil by Rejiya