இப்படிபட்ட போதகர்கள் தேவையா ?

by | Apr 20, 2020 | தத்துவ கதைகள்

இந்த கதையில் வார போல இன்னும் நம்மை சுற்றி நிறைய போதனைகளும், மூட நம்பிக்கைகளும் இருக்கு . நாம தான் எது தேவை தேவை இல்லணு முடிவு பண்ணிகனும் ….

கதை சொல்றது உங்க ரெஜியா …. 

Tamil Audio Books

Children’s Short Audio Stories by Rejiya