1 – ஆடித்திருநாள் | புது வெள்ளம்

by | Jan 3, 2020 | PS-1 புது வெள்ளம்

அத்தியாயம் 1: ஆடித்திருநாள்

புது வெள்ளம் என்பது பொன்னியின் செல்வன் புதினத்தில் உள்ள 5 பெரும் பிரிவுகளில் முதல் பிரிவு.

ஆடித்திருநாள்

ஆடித்திருநாள் இது முதல் அத்தியாயம் ஆகும். இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்க இருப்பது: வந்தியதேவன் அறிமுகம் – வீராணம் ஏரியின் அழகு – சோழ பேரரசு.

Ponnniyin Selvan Part 1 (Puthu Vellam) Ep 1 – Adith Thirunaal Audio Book Tamil.