16 – அருள்மொழிவர்மர் | புது வெள்ளம்

by | Apr 23, 2020 | PS-1 புது வெள்ளம்

அத்தியாயம் 16 – அருள்மொழிவர்மர்

பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புது வெள்ளம் 

இந்த அத்தியாயத்தில் பொன்னியின் செல்வர் பற்றி மற்றும் அவருடைய அக்காவுக்கும் இவருக்கும் இருக்கும் அன்பு – வானதிக்கும் அருள்மொழி வர்மருக்கும் ஏற்பட்ட முதல் சந்திப்பு பற்றியும் சுவாரசியமாகப் பார்க்கலாம்.

Ponniyin Selvan AudioBook

Ponnniyin Selvan Part 1 (Puthu Vellam) Ep 16 – Arul Mozhi Varmar – Audio Book Tamil by Rejiya