20 – “முதற் பகைவன்!” – புது வெள்ளம்

by | May 3, 2020 | PS-1 புது வெள்ளம்

அத்தியாயம் 20 – “முதற் பகைவன்!”

பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் – புது வெள்ளம்

நள்ளிரவு கூட்டத்தில் உளவு வேலை பார்க்கச் சென்ற ஆழ்வார்க்கடியானுடைய இதயத் துடிப்பு நின்று போகும் அளவுக்குப் போனது, அடுத்து என்ன இவன் கதை ரவிதாசன் மற்றும் இடும்பன்காரி கையால் முடிந்துவிடுமா என்ன!
வாங்க அந்த வீர வைணவன் இறுக்கான இல்ல மாட்டிக் கிட்டநானூ பார்க்கலாம் மணனிச்சிடுங்க கோட்டான் ஊம் ஊம் -நு உறுமியதில் பயந்துட்டேன், கேட்கலாம்

Ponniyin Selvan AudioBook

Ponnniyin Selvan Part 1 (Puthu Vellam) Ep 20 Muthar Pakaivan – Audio Book Tamil by Rejiya