21 – திரை சலசலத்தது! – புது வெள்ளம்

by | May 5, 2020 | PS-1 புது வெள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் – புது வெள்ளம் ஒலிபுத்தகம்

அத்தியாயம் 21 – திரை சலசலத்தது!

…. வந்தியத்தேவன் உடனே, “மஹாராஜா! மஹாராஜா! பல்லக்குத் தூக்கும் ஆள்கள் என் குதிரையை இடிக்கிறார்கள்! ஐயோ! ஐயோ!” என்று கத்தினான்.

அப்போது அந்த பல்லக்கை மூடியிருந்த திரை சலசலத்தது.

பல்லக்கு உள்ளே இருந்தது யாரா இருக்கும் !

Ponniyin Selvan AudioBook

Ponnniyin Selvan Part 1 (Puthu Vellam) Ep 21 Thirai Sala Salaththathu – Audio Book Tamil by Rejiya