5. குரவைக் கூத்து | புது வெள்ளம்

by | Jan 4, 2020 | PS-1 புது வெள்ளம்

அத்தியாயம் 5: குரவைக் கூத்து

பொன்னியின் செல்வன் புது வெள்ளம்.

குரவைக் கூத்து

“வந்தியத்தேவன் அதிர்ஷ்டக்காரன்”. ஆண் பிள்ளை எவனும் அந்தப் பழுவூர் இளையராணியைக் கண்ணாலும் பார்த்ததில்லை, அப்படி இருக்க இவன் மட்டும்…

  • மன்னர் குலத்து இரத்தம் பலியாக வேண்டும் என்று கேட்ட பத்திரகாளி.
  • தேவராளன்’, ‘தேவராட்டி’ என்னும் ஆடவனும் பெண்ணும் ஆடிய குரவைக் கூத்து.

இன்னும் பல சுவாரசியமான கதைகள் …

Ponnniyin Selvan Part 1 (Puthu Vellam) Ep 4 – Kuravaik Kooththu Audio Story