6. நடுநிசிக் கூட்டம் | புது வெள்ளம்

by | Jan 4, 2020 | PS-1 புது வெள்ளம்

அத்தியாயம் 6: நடுநிசிக் கூட்டம்

பொன்னியின் செல்வன் புது வெள்ளம்.

100 நரிகளுய்ம 1000 நாய்களும் வந்தியாதேவனை சூழ்ந்துகொண்டு பாய்ந்து ஓடி வந்தன !!!

நடுநிசிக் கூட்டம்

இரவு விருந்தின் போது வந்தியத்தேவன் பார்த்த பிரமுகர்கள்; சிற்றரசர்களும் சோழ சாம்ராஜ்ய அதிகாரிகளும் இரகசியமாக என்ன திட்டம் செய்கிறார்கள் ?

  • இதை மறைந்து இருந்து பார்க்கும் அந்த தலை யாருடையது ?
  • இதனால் வந்திய தேவனுக்கு என்ன நடக்க போகிறது !

Ponnniyin Selvan Part 1 (Puthu Vellam) Ep 6 – Nadu NisiKoottam Audio Book Tamil