9 – வழிநடைப் பேச்சு | புது வெள்ளம்

by | Apr 10, 2020 | PS-1 புது வெள்ளம்

அத்தியாயம் 9 – வழிநடைப் பேச்சு

கந்தமாறன் மற்றும் வந்திய தேவனுக்கும் இடையே நடக்கும் உரையாடல்கள் மற்றும் அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி என்ன ஆனான் ஆகியவை

பற்றி இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்

முதல் பாகம் 1 – புது வெள்ளம்

வந்திய தேவனுக்கு ஒரே குழப்பம் பட்டத்துக்கு உரியவர் உண்மையிலே யார்? மதுராந்தகரா? இல்லை ஆதித்த கரிகாலரா? அப்படினு … உங்களுக்கும் அந்த குழப்பம் இருக்க ?

அப்போ பொன்னியின் செல்வர் நிலை என்ன ஆகும் !

Ponnniyin Selvan Part 1 (Puthu Vellam) Ep 8. Vazhinadai Pechu Audio Book Tamil by Rejiya