11 – தெரிஞ்ச கைக்கோளப் படை | சுழல்காற்று

by | Feb 8, 2021 | PS-2 சுழற்காற்று

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்

சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 11தெரிஞ்ச கைக்கோளப் படை

 (இரண்டாம் பாகம்)

Ponniyin Selvan Audio Story Tamil Part-2 -Ep: 11 (Therinja Kaikolapadai)

அத்தியாயம் 11 – தெரிஞ்ச கைக்கோளப் படை

“இராவணர் காலத்து அசுரர்களைப்போல் இந்தக் காலத்து இலங்கை வீரர்களும் மாயாவிகளாகிவிட்டார்களா? மேக மண்டலத்தில் மறைந்து நின்று போரிடுகிறார்களா?”

கதை சொல்றது உங்க ரெஜியா ….

  • Email: Rejiya16@gmail.com
  • Insta: rejya16