சுழல்காற்று: 31 – “ஏலேல சிங்கன்” கூத்து

by | Mar 16, 2021 | PS-2 சுழற்காற்று

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்

(இரண்டாம் பாகம்)

சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 31 – “ஏலேல சிங்கன்” கூத்து

Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 – Episode 31 (Yelele Singan Koothu)

அத்தியாயம்: 31 – “ஏலேல சிங்கன்” கூத்து

……….

இளவரசர் வந்தியத்தேவனை ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டு “இத்தகைய ஒரு வீரத்தோழன் கிடைக்க வேண்டுமேயென்று எத்தனையோ நாளாக நான் தவம் செய்துகொண்டிருந்தேன்!” என்றார்.

…..

கதை சொல்றது உங்க ரெஜியா ….

  • Email: Rejiya16@gmail.com
  • Insta: rejya16