சுழல்காற்று: 50 – “ஆபத்துதவிகள்”

by | Feb 13, 2022 | PS-2 சுழற்காற்று

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம்

(இரண்டாம் பாகம்)

சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 50 – “ஆபத்துதவிகள்”

Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 – Episode 50 ( Aabathuthavigal )

அத்தியாயம்:

50- “ஆபத்துதவிகள்”

…“அதுவும் பழுவூர் ராணிதான்! போரில் காயம் பட்டுக் கிடந்த வீரபாண்டியரைத் தான் காப்பாற்றுவதாக அவள் வாக்களித்தாள்…

….“கப்பலில் எல்லோரும் ஏறிக் கொண்டோ ம். பாய்மரங்கள் விரித்தோம் கப்பல் கிளப்பிவிட்டது. அப்போது கரையில் ஒரு குதிரையின் காலடிச் சத்தம் கேட்டது…

கதை சொல்றது உங்க ரெஜியா ….

  • Email: Rejiya16@gmail.com
  • Insta: rejya16