சுழல்காற்று: 47 – பேய்ச் சிரிப்பு

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 47 - பேய்ச் சிரிப்பு Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 - Episode 47 (paei sirippu ) அத்தியாயம்: 47 - பேய்ச் சிரிப்பு ......“சேநாதிபதியும், வந்தியத்தேவனும், மற்ற இரு வீரர்களும்...

சுழல்காற்று: 46 – பொங்கிய உள்ளம்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 46 - பொங்கிய உள்ளம் Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 - Episode 46 (pongiya ullam ) அத்தியாயம்:  46 - பொங்கிய உள்ளம் ......“சந்திரனைச் சுற்றி வட்டமிட்டிருந்தால் புயலும் மழையும்...

சுழல்காற்று: 45 – சிறைக் கப்பல்

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 45 சிறைக் கப்பல் Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 - Episode 45 (sirai kappal) அத்தியாயம்:  45 - சிறைக் கப்பல் ......பூங்குழலியின் கண்ணிமைகள், பட்டுப் பூச்சியின் சிறகுகளைப்போல்...

சுழல்காற்று:44 – யானை மிரண்டது!

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 44' யானை மிரண்டது'! Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 - Episode 44 (yaanai mirandathu) அத்தியாயம்: 44 "யானை மிரண்டது!" ...... பூங்குழலி ஏறியிருந்த யானை, ஜாம் ஜாம் என்று கம்பீரமாக...

சுழல்காற்று:43 “நான் குற்றவாளி!”

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 43 "நான் குற்றவாளி!" Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 - Episode 43 (Naan Kutravali) அத்தியாயம்: 43 "நான் குற்றவாளி!" ...... ஆனால் அந்த பேதைப் பெண்ணின் இதயத்தின் உள்ளே மெல்லிய...

சுழல்காற்று: 42 – பூங்குழலியின் கத்தி!

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 42 - பூங்குழலியின் கத்தி Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 - Episode 42 (Poonguzhali Kathi) அத்தியாயம்: 42 - பூங்குழலியின் கத்தி! ...... சமுத்திரகுமாரி! என்னை உனக்கு...

சுழல்காற்று: 41 – “அதோ பாருங்கள்!”

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 41 - "அதோ பாருங்கள்!" Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 - Episode 41 (Atho Parungal) அத்தியாயம்: 41 - "அதோ பாருங்கள்!" ...... அவன் சுட்டிக் காட்டிய இடம் அம்மண்டபத்திலிருந்து...

சுழல்காற்று: 40 – மந்திராலோசனை

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 40 - மந்திராலோசனை Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 - Episode 40 (Manthiralosanai) அத்தியாயம்: 40 - மந்திராலோசனை ...... “போகட்டும்; அந்தப் பெண் யார்? அவள் எதற்காக எனக்குச் செய்தி...

சுழல்காற்று: 39 – “இதோ யுத்தம்!”

பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 39 - "இதோ யுத்தம்!" Ponniyin Selvan Audio Story Book in Tamil | Part-2 - Episode 39 (itho yuttham ) அத்தியாயம்: 39 - "இதோ யுத்தம்!" ...... பூதி விக்கிரம கேசரி அவனுடைய கையைப் பிடித்துத் தடுத்தார்....