சுழல்காற்று: 47 – பேய்ச் சிரிப்பு

சுழல்காற்று: 47 – பேய்ச் சிரிப்பு

https://www.tamilrejiya.com/wp-content/uploads/2021/05/ponniyin-Selvan-part-2-episode-47-tamilrejiya.com_.mp3Podcast: Download (Duration: 17:08 — 28.2MB)பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 47 – பேய்ச் சிரிப்பு Ponniyin...
சுழல்காற்று: 46 – பொங்கிய உள்ளம்

சுழல்காற்று: 46 – பொங்கிய உள்ளம்

https://www.tamilrejiya.com/wp-content/uploads/2021/05/ponniyin-Selvan-part-2-episode-46-tamilrejiya.com_.mp3Podcast: Download (Duration: 20:39 — 32.4MB)பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 46 – பொங்கிய உள்ளம் Ponniyin...
சுழல்காற்று: 45 – சிறைக் கப்பல்

சுழல்காற்று: 45 – சிறைக் கப்பல்

https://www.tamilrejiya.com/wp-content/uploads/2021/05/ponniyin-Selvan-part-2-episode-45-tamilrejiya.com_.mp3Podcast: Download (Duration: 19:46 — 15.6MB)பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 45 சிறைக் கப்பல் Ponniyin Selvan...
சுழல்காற்று:43 “நான் குற்றவாளி!”

சுழல்காற்று:43 “நான் குற்றவாளி!”

https://www.tamilrejiya.com/wp-content/uploads/2021/05/ponniyin-Selvan-part-2-episode-43-tamilrejiya.com_.mp3Podcast: Download (Duration: 21:51 — 18.1MB)பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 43 “நான் குற்றவாளி!”...
சுழல்காற்று: 42 – பூங்குழலியின் கத்தி!

சுழல்காற்று: 42 – பூங்குழலியின் கத்தி!

https://www.tamilrejiya.com/wp-content/uploads/2021/05/ponniyin-Selvan-part-2-episode-42-tamilrejiya.com_.mp3Podcast: Download (Duration: 7:52 — 6.5MB)பொன்னியின் செல்வன் ஒலி புத்தகம் (இரண்டாம் பாகம்) சுழல்காற்று: அத்தியாயம் 42 – பூங்குழலியின் கத்தி...